Лена Лалчева - психотерапевт

психотерапия, консултиране, индивидуална и групова терапия За записване на час 0877 07 39 36; 0889 07 39 36

АIТherapy

AIT е трансперсонална, телесно-ориентирана психотерапия, с чиято помощ изключително ефективно се работи за eмоционалните, физиологичните, когнитивните и духовните последствия от преживяването на емоционално травматично събитие или поредица от такива събития. С помощта на тази терапевтична модалност се постигат трайни и дълбоки резултати при широк кръг от иначе трудно податливи на терапия психологически и физиологични разстройства, екзистенциални и духовни кризи, в това число личностнови разстройства, дисоциативни разстройства, непсихотични параноидни разстройства, обсесивно-компулсивни разстройства и др.

AIT е разработена върху комбинацията от няколко основни психотерапевтични направления, в това число аналитичната психодинамична психология, когнитивна психология, екзистенциално-хуманистичната психология, телесно-ориентираната психотерапия, трансперсоналната психология и др. Като всяка нова модалност тази иновативна терапия е построена върху основите на аспекти от предхождащите я. И в теоретичен и в методологичен план AIT се явява амалгама от източни и западни подходи към съзнанието, западната психология и психотерапия и психоневроимунология.