За двойки и семейства

chaises-psychologue-paris

Психологично консултиране на двойки:

Предназначено за партньорите в една двойка, срещащи трудности от различно естество:
-          консултиране при кризисни взаимоотношения в двойката;
-          консултиране при вземане на решение;
-          неудовлетвореност от връзката, развод, раздяла;
-          проблеми в междуличностните отношения с партньора;
-          емоционална автономност, зависимост от партньора;