За деца и юноши

Индивидуално психологично консултиране за деца и юноши:

Насочено към деца и юноши, преживяващи психологични, обучителни и емоционални проблеми:
-          смущения в емоционалното развитие;
-          емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и училищна възраст;
-          самонараняване;
-          трудности в адаптацията и затруднено общуване;
-          обучителни затруднения в училищна възраст;
-          тревожни мисли при децата и юношите;
-          агресивност;
-          противообществени прояви;
-          злоупотреба с вещества;
-          рисково поведение и др.