Психотерапия

chaises-psychologue-paris

Индивидуална психотерапия:

Подходяща за хора, преживяващи психологични и емоционални проблеми като:

-          паническо разстройство;

-          фобийни и други тревожни разстройства;

-         обсесивно-компулсивно разстройств0;

-          социална тревожност и затруднения в комуникацията;

-          депресивни състояния;

-          зависимости и злоупотреба с вещества – алкохол, наркотици, хазарт, никотин;

-          хранителни разстройства – анорексия, булимия, натрапчиво хранене;

-          проблеми с агресията и емоционална нестабилност;

-          синдром на професионална умора;

-          стресови разстройства и постравматичен стрес;

-          травма, раздяла, загуба и др.

 

 Индивидуално психологично консултиране и терапия за деца и юноши:

Насочено към деца и юноши, преживяващи психологични, обучителни и емоционални проблеми:

-         тревожни и депресивни състояния;

-         обсесивно- компулсивно разстройство при деца;

-         хранителни разстройства при подрастващи;

-          смущения в емоционалното развитие;

-          емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и училищна възраст;

-          самонараняване;

-          затруднения в общуването и адаптацията;

-          обучителни затруднения в училищна възраст;

-          тревожни мисли при децата и юношите;

-          агресивност и противообществени прояви;

-          злоупотреба с вещества и рисково поведение;

Психологично консултиране на двойки:

Предназначено за партньорите в една двойка, срещащи трудности от различно естество:

-          консултиране при кризисни взаимоотношения в двойката;

-          консултиране при вземане на решение;

-          неудовлетвореност от връзката, развод, раздяла;

-          проблеми в междуличностните отношения с партньора;

-          емоционална автономност, зависимост от партньора;

 

 Цени на услугите:
 Индивидуално психологично консултиране за възрастни – 40.00 лв
Индивидуално психологично консултиране за деца и юноши – 35.00 лв
Психологично консултиране на двойки – 50.00 лв
Терапевтична сесия с EMDR терапия – 50.00 лв. с продължителност 90 минути
* Всяка среща се реализира след предварително записване по телефона
* Посочените цени се отнасят за консултативна сесия с продължителност 60 мин.
* Консултирането на двойки е с продължителност 80 мин.
* Часове, отложени по-малко от 24 часа преди срещата, се заплащат като 50% от цената на часа.
Клиентът е длъжен при възникване на обстоятелства, възпрепятстващи записана среща, своевременно да съобщи промяната, с цел актуализиране на графика.

 
target="_top">