Лена Лалчева - психотерапевт

психотерапия, консултиране, индивидуална и групова терапия За записване на час 0877 07 39 36; 0889 07 39 36

За двойки и семейства

chaises-psychologue-paris

Психологично консултиране и терапия на двойки:

Предназначено за партньорите в една двойка, срещащи трудности от различно естество:
–          консултиране при кризисни взаимоотношения в двойката;
–          консултиране при вземане на решение;
–          неудовлетвореност от връзката, развод, раздяла;
–          проблеми в междуличностните отношения с партньора;
–          емоционална автономност, зависимост от партньора;
 
Психологична консултация за двойки – 80,00 лв с продължителност 80 минути