Лена Лалчева - психотерапевт

психотерапия, консултиране, индивидуална и групова терапия За записване на час 0877 07 39 36; 0889 07 39 36

За деца и юноши

Индивидуално психологично консултиране за деца и юноши:

Насочено към деца и юноши, преживяващи психологични, обучителни и емоционални проблеми:
–          смущения в емоционалното развитие;
–          емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и училищна възраст;
–          самонараняване;
–          трудности в адаптацията и затруднено общуване;
–          обучителни затруднения в училищна възраст;
–          тревожни мисли при децата и юношите;
–          агресивност;
–          противообществени прояви;
–          злоупотреба с вещества;
–          рисково поведение и др.
 
Психологично консултиране за деца под 14 г. възраст – 45,00-50,00 лв с продължителност 50 минути;
Психологично консултиране за юноши над 14 г. възраст – 55,00-60,00 лв с продължителност 50 минути;