Лена Лалчева - психотерапевт

психотерапия, консултиране, индивидуална и групова терапия За записване на час 0877 07 39 36; 0889 07 39 36

Когнитивно поведенческа терапия

Когнитивно поведенческата психотерапия работи с когнициите /мислите/, емоциите и поведението на клиента. Изходящата гледна точка в нея е, че нашият начин на мислене поражда различните емоции и в крайна сметка моделира нашето поведение. С други думи КПП се основава на идеята, че начинът по който мислим влияе на това как се чувстваме и какво поведение имаме.
Всеки от нас има определени когнитивни убеждения, правила, допускания за себе си, за другите и за света като цяло и съобразно тях формира конкретни поведенчески модели. Понякога част от тези когнитивни убеждения и поведенчески модели са остарели, несъответстващи на реалността в момента и носят повече дискомфорт, отколкото полза на индивида. Главната цел на когнитивно поведенческата терапия е да Ви помогне да промените негативните мисловни и поведенчески модели и от там да промените начина, по който се чувствате в различни ситуации. Реалистичната оценка и промяната на мисленето, убежденията и правилата води до промяна на настроението и поведението, т.е. до нови поведенчески модели. В тази терапевтична модалност се използва голямо разнообразие от когнитивни и поведенчески техники и поведенчески експерименти.

По време на терапевтичния процес се научават нови методи за справяне и решаване на проблеми, които могат да бъдат използвани дори и когато терапията е приключила. Психотерапевтът Ви помага да откриете дисфункционалните си модели в настоящия си начин на мислене и да ги замените с нови, адаптивни, реалистични и фукционални такива, както и да адаптирате и приложите в ежедневното си поведение. В терапията има и образователен елемент, които помага на клиента в посоката на дълготрайна и постоянна промяна.

Според проведени мнообройни научни изследвания когнитивно поведенческата терапия има ефекта на медикаментозната такава, но с допълнителните ползи от дълготрайност и постоянност.
Когнитивно поведенческата терапия се прилага широко в целия свят, както за различни психични и соматични разстройства, така и за повишаване на самооценката и увереността, високи нива на стрес в ежедневието или семейни и брачни проблеми в двойката. Психичните разстройства, при които когнитивно поведенческата терапия дава най-добри резултати са:
Паническо разстройство
Обсесивно-компулсивно разстройство
Фобии и други тревожни състояния
Депресия
Различни видове зависимости
Методът може да се използва самостоятелно за лечение на различни психични проблеми, както и в комбинация с медикаментозна терапия, ако вида и тежестта на състоянието го налагат.